Metreco d.o.o.

Usluge koje obavlja organizacija obuhvata snabdevanje i isporuku kompletog asortiman visoko kvalitetnih termo-papira, koji koriste uređaji za ultrazvučnu dijagnostiku, elektrokardiografiju, monitoring vitalnih funkcija, kardiotokografiju, laboratoriju, pulmonalnu dijagnostiku kao i delova pribora za jednokratnu i višekratnu upotrebu u pomenutim oblastima medicine.

O Nama