O Nama

Privredno društvo za promet, zastupanje i inženjering „METRECO” d.o.o. sa sedištem u Nišu osnovano je 1998. godine. Namera osnivača bila je da se u godinama oštre tranzicije u društvu a posebno vlasničke transformacije iskoristi stečeno znanje i iskustvo u radu sa zdravstvenim ustanovama kao temelj razvoja preduzeća. To je i uslovilo delatnost firme kao trgovine potrošnim materijalima i priborom, koji je neophodan za funkcionisanje opreme i uređaja u zdravstvenim ustanovama.

Naša ponuda pokriva kompletan asortiman:

 • Visoko kvalitetnog papira za EKG, EEG, CTG, ultrazvuk, laboratoriju, spirometriju…
 • Elektroda za EKG, za jednokratnu i višekratnu upotrebu.
 • Gelove, kreme i paste za ultrazvučnu dijagnostiku, EKG, EEG, EMG.
 • Program fizikalne terapije.

Ukratko nudimo termo-papir i druga potrošna medicinska sredstva koja koriste uređaji za ultrazvučnu dijagnostiku, elektrokardiografiju, monitoring vitalnih funkcija, kardiotokografiju, laboratoriju, pulmonalnu dijagnostiku, kao i delova pribora za jednokratnu i višekratnu upotrebu u pomenutim oblastima medicine. U delu plasmana nastojimo da korisnicima, obezbedimo pravovremenu ponudu kao i optimalni odnos kvaliteta i cene proizvoda nastojeći da idemo u susret njihovim sve razgranatijim potrebama.

Poslovnu politiku organizacije u domenu nabavke zasnovali smo na saradnji sa renomiranim evropskim proizvođačima, firmama ‘Ceracarta S.p.A.’ i ‘Spes Medica’, čiji smo ekskluzivni distributeri za našu zemlju.

Da bi bili bolji, u naše poslovanje uključili smo svetske standarde za sisteme menadžmenta. Uz visoke standarde u odnosu prema partnerina, težimo da se približimo cilju i postanemo jedno od vodećih privrednih društava za snabdevanje zdravstvenih ustanova, specijalizovanim medicinskim sredstvima.

Važno je istaći da izuzetno vodimo računa o kvalitetu poslovanja, ali i o zaštiti životne sredine, kao i o bezbednosti i zdravlju na radu zaposlenih. Poštujući ove principe definišemo našu politiku sistema menadžmenta.

Uz obavezno ispunjavanje zahteva korisnika, trudimo se da, kada je to moguće pružimo i nešto više. Kroz poslovni odnos pokušavamo da povećamo zadovoljstva korisnika izgrađivanjem poverenja kod njih i neprestano dokazivanje da se briga o njihovim zahtevima vodi od prvog kontakta, pa do završetka ugovorenog posla, i da kontakti ostaju kao mogućnost za novu saradnju.

 • Nabavka medicinskih sredstava samo od verifikovanih isporučilaca.
 • Nabavljena medicinska sredstva moraju imati sve potrebne sertifikate, prateću
  dokumentaciju i biti u skladu sa zakonskom regulativom.
 • Razvijanje posebne poslovne saradnje sa onim isporučiocima koji mogu ponuditi visoko
  kvalitetne proizvode.
 • Stalni, kontrolisani rast i razvoj Organizacije uz optimizaciju troškova.
 • Korišćenje svetskih standarda u poslovanju (sistema menadžmenta kvalitetom, sistema
  upravljanja zaštitom životne sredine i sistema upravljanja zaštitom zdravlja i
  bezbednošću na radu) i neprekidno poboljšavanje prosesa rada.
 • Izgradnja posebnog poslovnog imidža firme i negovanje prepoznatljivog načina rada.
 • Zaposleni se tretiraju kao najvažniji resurs poslovanja i kod njih se razvija osećaj
  sigurnosti, lojalnosti i pripadnosti Organizaciji.
 • Poštuje se individualnost svakog pojedinca i aktivno se promoviše timski rad.
 • Stalno se ulaže u razvoj zaposlenih putem usavršavanja i obuka.
 • Optimalno se upravlja značajnim rizicima za bezbednost i zdravlje na radu, radi njihovog
  eliminisanja i svodenja na prihvatljiv nivo.
 • Obavljanje svih aktivnosti u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima i drugim
  zahtevima vezanim za zaštitu životne sredine.
 • Preduzimnje svih bitnih koraka da poslovne aktivnosti Organizacije ne dovedu do
  zagadenja okoline.
 • Kontrolisanje količine otpadnih materija i klasiranje u skladu sa utvrdenim procedurama
  rada.
 • Obučavanje i podsticanje zaposlenih da preventivno deluju i stalno poboljšavaju zaštitu
  životne sredine.
 • Ušteda prirodnih resursa i energije i njihova kontrolisana i racionalna potrošnja.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *