DELATNOST FIRME

Privredno društvo za promet, zastupanje i inženjering »METRECO« d.o.o. sa sedištem u Nišu osnovano je 1998. godine. Namera osnivača bila je da se u godinama oštre tranzicije u društvu a posebno vlasničke transformacije iskoristi stečeno znanje i iskustvo u radu sa zdravstvenim ustanovama kao temelj razvoja preduzeća. To je i uslovilo delatnost firme kao trgovine potrošnim materijalima i priborom, koji je neophodan za funkcionisanje opreme i uređaja u zdravstvenim ustanovama.

Usluge koje obavlja organizacija obuhvata snabdevanje i isporuku kompletog asortiman visoko kvalitetnih termo-papira, koji koriste uređaji za ultrazvučnu dijagnostiku, elektrokardiografiju, monitoring vitalnih funkcija, kardiotokografiju, laboratoriju, pulmonalnu dijagnostiku kao i delova pribora za jednokratnu i višekratnu upotrebu u pomenutim oblastima medicine.
Poslovnu politiku organizacije u domenu nabavke zasnovali smo na saradnji sa renomiranim evropskim proizvođačem firmom Ceracarta S.p.A. iz Italije, čiji smo ekskluzivni distributer za našu zemlju.

U delu plasmana nastojimo da korisnicima, kako državnim institucijama tako i privatnoj praksi, obezbedimo pravovremenu ponudu kao optimalno rešenje kvaliteta i cene proizvoda nastojeći da idemo u susret njihovim sve razgranatijim potrebama.

Uz visoke standarde u odnosu prema partnerina, neprekidan razvoj kadrova i organizovanja preduzeća, tezimo da se približimo cilju i postanemo jedno od vodećih privrednih društava za snabdevanje zdravstvenih ustanova.

VIZIJA I MISIJA

Našim zdravstvenim organizacijama pružamo kompletnu uslugu obezbeđenja širokog asortimana kvalitetnih medicinskih sredstava. Da bi bili bolji, u naše poslovanje uključili smo svetske standarde za sistełne menadžmenta.

Izuzetno vodimo računa o kvalitetu poslovanja, ali i o zaštiti životne sredine, kao i o bezbednosti i zdravlju na radu zaposlenih. Poštujući ove principe definišemo našu Politiku sistema menadžmenta:

ODNOS PREMA KORISNICIMA

Ispunjavanje ne samo zahteva korisnika već treba pružiti, uvek kada je moguće, i nešto više. Kroz poslovni odnos stalno povećavanje zadovoljstva korisnika. Izgrađivanje poverenja kod korisnika, da se briga o njihovim zahtevima vodi od prvog kontakta, pa do završetka ugovorenog posla, i da kontakti ostaju kao mogućnost za novu saradnju.

Uspostavljanje partnerskih odnosa sa najvećim korisnicima na osnovu poverenja i lojalnosti.

ODNOS PREMA ISPORUČIOCIMA i ORGANIZACIJI

 • Nabavka medicinskih sredstava samo od verifikovanih isporučilaca.
 • Nabavljena medicinska sredstva moraju imati sve potrebne sertifikate, prateću dokumentaciju i biti u skladu sa zakonskom regulativom.
 • Razvijanje posebne poslovne saradnje sa onim isporučiocima koji mogu ponuditi visoko kvalitetne proizvode.

ODNOS PREMA ORGANIZACIJI

 • Stalni, kontrolisani rast i razvoj Organizacije uz optimizaciju troškova.
 • Korišćenje svetskih standarda u poslovanju (sistema menadžmenta kvalitetom, sistema upravljanja zaštitom životne sredine i sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu) i neprekidno poboljšavanje prosesa rada.
 • Izgradnja posebnog poslovnog imidža firme i negovanje prepoznatljivog načina rada.

ODNOS PREMA ZAPOSLENIMA

 • Zaposleni se tretiraju kao najvažniji resurs poslovanja i kod njih se razvija osećaj sigurnosti, lojalnosti i pripadnosti Organizaciji.
 • Poštuje se individualnost svakog pojedinca i aktivno se promoviše timski rad.
 • Stalno se ulaže u razvoj zaposlenih putem usavršavanja i obuka.
 • Optimalno se upravlja značajnim rizicima za bezbednost i zdravlje na radu, radi njihovog eliminisanja i svodenja na prihvatljiv nivo.

ODNOS PREMA OKRUŽENJU

 • Obavljanje svih Ektivnosti u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima i drugim zahtevima vezanim za zaštitu životne sredine.
 • Preduzimnje svih bitnih koraka da poslovne aktivnosti Organizacije ne dovedu do zagadenja okoline.
 • Kontrolisanje količine otpadnih materija i klasiranje u skladu sa utvrdenim procedurama rada.
 • Obučavanje i podsticanje zaposlenih da preventivno deluju i stalno poboljšavaju zaštitu životne sredine.
 • Ušteda prirodnih resursa i energije i njihova kontrolisana i racionalna potrošnja.